28 nov 2003 16:00

Financiering nucleaire passiva

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen bestemd voor de financiering van de nucleaire passiva BP 1 en BP 2 voor de periode 2004-2008.

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen bestemd voor de financiering van de nucleaire passiva BP 1 en BP 2 voor de periode 2004-2008.

Dit ontwerp van koninklijk besluit wordt getroffen op basis van het vijfjaarlijkse financieringsplan van de NIRAS (*). De financiering dient voor het dekken van de kosten verbonden aan de ontmanteling en aan het conditioneren van het radioactief afval van enerzijds de fabriek van Eurochemic (BP 1) en anderzijds de vroegere waste-afdeling van het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol (BP 2). De Ministerraad heeft vervolgens de Minister van Energie gemachtigd om de wijzigingen aan te brengen aan bestaande overeenkomsten, voor de punten verbonden aan de vaststelling van het financieringsplan. (*) Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen