04 apr 2003 17:00

Financiering rustoorden

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende het nieuwe financieringssysteem van de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen vanaf 1 januari 2004.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende het nieuwe financieringssysteem van de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen vanaf 1 januari 2004.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit stelt vanaf 1 januari 2004 een jaarlijks quotum aan huisvestingsdagen vast voor de rustoorden voor bejaarden (ROB) en de rust- en verzorgingstehuizen (RVT)(MRS). Het aantal forfaitaire tegemoetkomingen dat een inrichting aan de verplichte ziekteverzekering kan aanrekenen tijdens een facturatiejaar wordt beperkt tot dit quota. De maatregel moet toelaten de uitgaven in deze sector te beperken. Het tweede ontwerp van koninklijk besluit heeft betrekking op de harmonisatie van de toegangscriteria voor de afhankelijkheidscategorie B in de ROB en de RVT. Op dit ogenblik zijn de criteria om ondergebracht te worden in de afhankelijkheidscategorie B in RVT niet dezelfde als in ROB. Het nieuwe financieringssysteem zal bijdragen tot een administratieve vereenvoudiging. Deze ontwerpen worden overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen de maand.