02 jun 2023 17:07

Financiering van de begeleiding van gerechtelijke maatregelen door de Gemeenschappen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met de trekkingsrechten op de interdepartementale provisie "ex Veiligheidsfonds" voor de budgetten 2023-2027 met het oog op de uitoefening van opdrachten of het aanwerven van personeel belast met de begeleiding van werkstraffen, opleiding of behandeling in het kader van een gerechtelijke maatregel die door de Gemeenschappen wordt beheerd.

Bij de zesde staatshervorming werd de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen en van de opvolging van het elektronisch toezicht overgeheveld naar de Gemeenschappen. De justitiehuizen worden gefinancierd door een federale dotatie aan de Gemeenschappen. Ook gemeenten en vzw’s kunnen optreden bij de uitvoering van gerechtelijke maatregelen. Zij worden evenwel – in tegenstelling tot de justitiehuizen – nog steeds gefinancierd door federale subsidies.

De middelen voor deze subsidies werden tussen 1995 tot 2016 nooit volledig gebruikt, zodat er een historisch saldo van 10 miljoen euro werd opgebouwd. In de bilaterale besprekingen over de begroting 2021 werd besloten om dit bedrag over te hevelen naar een interdepartementale provisie "ex Veiligheidsfonds" dat in de behoeften van de Gemeenschappen kan voorzien tot het bedrag van 10 miljoen euro is opgebruikt.

De regering keurt de toekenning goed van de volgende bedragen uit de interdepartementale provisie voor het begrotingsjaar 2023:

  • 906.766 € aan de door de Vlaamse Gemeenschap geselecteerde organisaties
  • 531.943 € aan de door de Franse Gemeenschap geselecteerde organisaties en projecten
  • daarenboven wordt een bedrag van 70.000 €, bestemd voor een onderzoek in de criminologie, gereserveerd voor de Franse Gemeenschap