08 jun 2012 17:27

Financiering van de infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de EU - INSPIRE

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om de infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de EU, INSPIRE, te financieren. Het betreft de omzetting van richtlijn 2007/2/EG die een infrastructuur voor ruimtelijke informatie opricht. 

De ministerraad zal bij de volgende begrotingscontrole de kosten van INSPIRE op de begroting inschrijven. De raad gaat ook akkoord met de raming van de kosten die het Nationaal Geografisch Instituut voorstelde en met de verdeling ervan voor 2012 volgens de verdeelsleutel die de werkgroep Beleidscoördinatie vaststelde.  

* wet tot omzetting van de richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007