05 sep 2003 17:00

Financiering van de politieke partijen

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot erkenning van de instellingen die gemachtigd zijn dotaties te ontvangen voor de financiering van de politieke partijen.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot erkenning van de instellingen die gemachtigd zijn dotaties te ontvangen voor de financiering van de politieke partijen.

De vzw "Organisatie Socialistische Partij", die door de SP.a aangewezen werd om de dotatie voor deze partij te ontvangen, wordt vervangen door de vzw "Beheer Financiën Kartel sp.a/spirit", in het kader van de oprichting van het kartel SP.a/Spirit. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1989.