18 nov 2016 16:51

Financiering van de werkingskosten van de ombudsdienst voor Energie in 2017

Op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem, keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de financiering van de werkingskosten van de ombudsdienst voor Energie (ODE) bepaalt voor het jaar 2017. 

Dat werkingsbudget bedraagt 1.750.000 euro volgens het voorstel van de ODE. Het begrotingsoverschot van 203.208,31 euro uit 2015 wordt toegevoegd aan de financiering van de ODE. Een groot deel van het bedrag wordt gefinancierd  dankzij de ombudsbijdrage die elektriciteits- en gasondernemingen verplicht betalen volgens de elektriciteits- en gaswet. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd. Een werkgroep zal daarnaast onderzoeken of de gehanteerde verdeelsleutels voor de berekening van de ombudsbijdrage naar de toekomst toe verbeterd moeten worden.