18 nov 2022 16:22

Financiering van het Asbestfonds 2023

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bepaling van het aantal trimesters waarvoor de werkgeversbijdrage verschuldigd is voor de financiering van het Asbestfonds voor 2023.

Op voorstel van het Beheerscomité voor de beroepsziekten en op basis van de begrotingsvooruitzichten wordt jaarlijks bij koninklijk besluit vastgesteld voor hoeveel trimesters de bijdrage verschuldigd is. Voor 2020 en 2021 was de werkgeversbijdrage verschuldigd voor twee trimesters en voor het jaar 2022 voor drie trimesters. Op 14 september 2022 heeft Fedris aan het Beheerscomité voor de beroepsziekten een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven om het scenario voor de financiering van 2023 te bepalen.

Rekening houdend met de begrotingsramingen wordt de financiering van het Asbestfonds voor 2023 bij ontwerp van koninklijk besluit vastgesteld op drie trimesters van werkgeversbijdragen. 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.