25 apr 2003 17:00

Financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het bedrag (*) ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2003. Het Kenniscentrum vormt een brug tussen het RIZIV en de betrokken Federale Overheidsdiensten.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het bedrag (*) ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2003. Het Kenniscentrum vormt een brug tussen het RIZIV en de betrokken Federale Overheidsdiensten.

Het budget voorzien vanuit het RIZIV voor het Kenniscentrum bedraagt 4,2 miljoen euro voor 2003, verdeeld als volgt: - 700.560 euro voor het Kenniscentrum werd reeds gestort vanuit het RIZIV aan de thesaurie; - 3,5 miljoen euro wordt getransfereerd vanuit het RIZIV naar het Kenniscentrum na publicatie van het besluit.