30 sep 2016 17:42

Financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2016 vastlegt.

Het bedrag, ten laste van de administratiekosten van het RIZIV, bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bedraagt 12.822.778 euro voor 2016. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.