02 okt 2017 12:16

Financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2017.

Het bedrag, dat ten laste is van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en bestemd is voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE), bedraagt voor 2017 12.812.065 euro.

Het ontwerp van koninklijk besluit mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd.