10 nov 2016 18:24

Financiering van het Fonds voor Medische Ongevallen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block, goedgekeurd. Het besluit stelt de financiering vast van het Fonds voor Medische Ongevallen in 2013, 2014 en 2015. 

Het bedrag komt ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.Het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO) krijgt jaarlijks een bedrag toebedeeld om administratiekosten en de kosten van opdrachten te dekken. De financiering van het FMO wordt vastgesteld op 1.631.914 euro voor het jaar 2013, 3.255.770 euro voor het jaar 2014 en 5.843.506 euro voor het jaar 2015.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Fonds voor de medische ongevallen in 2013, 2014 en 2015