06 dec 2013 18:55

Financiering van het fonds voor schadeloosstelling van asbestslachtoffers in 2013

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Beroepsrisico's Philippe Courard een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de financiering van het Fonds voor schadeloosstelling van asbestslachtoffers in 2013 vastlegt.

Het bedrag voor de financiering van het Fonds voor Schadeloosstelling van asbestslachtoffers wordt vastgelegd op 10 miljoen euro, betaald door de staat (via de btw). Het bedrag wordt per trimester uitbetaald. De staatssecretaris voor Beroepsrisico's zal onderzoeken of het aangewezen is de lijst met vergoedbare ziekten door het fonds uit te breiden.