30 apr 2021 18:36

Financiering van welzijnsprojecten voor gedetineerden via de Regie van de gevangenisarbeid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit tot vaststelling van de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid inzake de financiering van welzijnsprojecten voor gedetineerden.

Het ontwerp beoogt een wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot vastlegging van de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid (Cellmade) om er een regelgevende basis in op te nemen die de Regie van de gevangenisarbeid in staat stelt welzijnsprojecten voor de gedetineerden te financieren.

Sinds 2008 financiert de Regie van de gevangenisarbeid immers projecten om de detentieomstandigheden van de gedetineerden te verbeteren, zoals de inrichting van sportfaciliteiten in de binnenplaatsen, de organisatie van culturele activiteiten maar ook de oprichting van groepen voor monitoring van verslavingen. Deze activiteiten worden bepaald in het koninklijk besluit van 13 september 2004, maar de financiering van projecten ter verbetering van het welzijn van de gedetineerden wordt in die tekst niet duidelijk vermeld.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.