16 mei 2014 14:06

FOD Economie pakt hardleerse ondernemingen aan die niet meewerken met car-pass

Eind 2013 voerde de Economische Inspectie van de FOD Economie een gerichte controle uit op de car-passreglementering bij hardleerse autobedrijven. Al is hun aantal beperkt, deze bedrijven schaden de consument en werpen een schaduw over de autohandelaars  die wel de reglementering respecteren.

Car-pass beschermt de consument
België heeft sinds 2006 een uniek systeem om kilometerfraude tegen te gaan en de koper van een tweehandswagen toe te laten de juistheid van de kilometerstand na te gaan. Gaat een auto naar een autobedrijf of naar de keuring? Dan geven zij de actuele kilometerstand door aan de vzw Car-Pass, die deze kilometerstand per chassisnummer opslaat in haar databank. Elk voertuig bouwt zo een eigen kilometerhistoriek op. Deze wetgeving staat model in Europa voor het efficiënt voorkomen van bedrog bij de verkoop van tweedehandswagens.
Verdachte handelaars worden opgespoord
Het car-passsysteem werd door de autosector goed onthaald en wordt goed opgevolgd. In 2013 gaven in totaal 11.019 professionals kilometerstanden door aan de vzw Car-Pass. Dit neemt echter niet weg dat er nog enkele autobedrijven actief zijn die de car-passreglementering overtreden. Op basis van eerdere controles van de Economische Inspectie kwamen 292 verdachte autobedrijven in het vizier.
Na een controle eind 2013 werden bij 202 van deze gecontroleerde bedrijven nog inbreuken vastgesteld. Tegen 73 ervan werd onmiddellijk een pro justitia opgesteld omdat ze nog steeds geen gegevens aan de vzw Car-Pass doorgaven. Andere vastgestelde overtredingen waren het doorgeven van onvolledige of foutieve gegevens aan Car-Pass, het laattijdig doorgeven van de gegevens en het niet vermelden van de kilometerstand en/of chassisnummer op de factuur.
Overtreders van de car-passreglementering riskeren geldboetes tot 18.000 euro en gevangenisstraffen tot één jaar.
Extra informatie
FAQ over Car-Passreglementering:
http://economie.fgov.be/nl/consument/Car-Pass/kilometerfraude/faq/

Jaarverslag 2013 vzw Car-Pass:
http://www.car-pass.be/nl/docs/2014_Jaarverslag_NL_final.pdf