11 nov 2021 10:29

FOD Justitie: overheidsopdracht voor de levering van servers, storage en SFP's

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de levering van servers, storage en SFP's ten behoeve van de FOD Justitie en sommige andere diensten van de federale overheid.

Concreet gaat het om een opdracht met een duur van vijf jaar, die twee keer verlengbaar is met één jaar, en die zal verlopen via een openbare procedure met Europese publicatie.