12 dec 2013 18:20

FOD Kanselarij van de Eerste Minister stelt zijn activiteitenverslag 2012 voor

2012 was voor FOD Kanselarij van de Eerste Minister een bijzonder jaar: na lange onderhandelingen en dus een lange periode van lopende zaken, werd er eind 2011 een nieuwe regering gevormd. Bovendien was de zesde staatshervorming een zeer belangrijk onderdeel van het regeringsprogramma en moest er ook aandacht besteed worden aan het herstelbeleid en de budgettaire sanering.

De Kanselarij was de eerste federale overheidsdienst die in 2012 een carrièrepagina op LinkedIn aanmaakte. Met professionele foto’s van medewerkers kreeg de pagina een persoonlijke toets. Het personeel dat wilde, kon ook deelnemen aan een workshop om te leren hoe ze hun eigen pagina op professionele manier konden aanpakken. Zo werden de medewerkers ambassadeurs van de Kanselarij.