15 mrt 2016 11:55

FOD Volksgezondheid lanceert Gids voor Sociaal Werk in Ziekenhuizen

Op 15 maart is het ‘World Social Work Day’. En op die dag publiceert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu haar ‘Gids voor Sociaal Werk in Ziekenhuizen’. Traditiegetrouw is het sociaal werk altijd al onderbelicht gebleven. Sociaal werkers zijn dan ook een minder zichtbare beroepsgroep binnen de ziekenhuisgemeenschap, maar daarom geen minder belangrijke.

Het zorglandschap maakt de laatste jaren een sterke evolutie door. Ziekenhuizen maken meer en meer deel uit van een hele ‘zorgketen’ waarin de patiënt centraal staat. Net in die context speelt de sociaal werker een belangrijke rol als verbindingsfiguur tussen de patiënt en zijn zorgverleners. Vandaag de dag is de vraag naar zorg vaak erg complex en volstaat een puur medisch antwoordt niet meer.


De complexiteit van de sociale en gezondheidswetgeving, de versnippering van en de vernieuwingen in het sociaal landschap maken het de patiënt en zijn omgeving niet gemakkelijk om hun weg te vinden naar allerlei zorgvoorzieningen en diensten. Het is de taak van de sociaal werkers om ervoor te zorgen dat patiënten hun rechten bekomen. Sociaal werk moet de toegang tot zorg bewaken, zodat mensen de kwaliteitsvolle zorg krijgen die ze nodig hebben. Een belangrijke evenwichtsoefening hierbij is het inschakelen van niet meer,  maar ook niet minder zorg dan nodig. Sociaal werkers zijn dus zeker en vast nodig om aan de patiënt de nodige houvast te kunnen bieden en hem wegwijs te helpen maken in het zorglandschap.

 

Tot nog toe waren de opdracht en het takenpakket van de sociaal werkers binnen de ziekenhuizen echter nergens duidelijk omschreven. Met de publicatie van de ‘Gids voor Sociaal Werk in Ziekenhuizen’ wil de FOD Volksgezondheid een instrument aanbieden om de inhoud van het sociaal werk in de ziekenhuizen duidelijker te omlijnen en om de sociaal werkers als beroepsgroep meer zichtbaarheid te geven binnen de ziekenhuisgemeenschap.

Deze gids wordt verspreid onder alle Belgische ziekenhuizen.

 

Meer info

Sven Heyndrickx

Adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

0473/83.64.90