27 jul 2012 16:37

FOD Volksgezondheid sluit kattenafdeling dierenasiel Evergem

De inspectiedienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft gisteren de kattenafdeling van het dierenasiel van Evergem voorlopig gesloten. De inspectiedienst en het parket ontvingen al enige tijd klachten over zieke en onverzorgde katjes in het asiel. Bij voorgaande controles door de inspecteurs van Dierenwelzijn werden al maatregelen genomen, zoals een officiële waarschuwing en een proces-verbaal met een geldboete.

Aangezien de kattenafdeling van het dierenasiel blijft kampen met gezondheidsproblemen en besmettingshaarden, en de infrastructuur van het asiel te verouderd is om zieke katten voldoende te isoleren, heeft de inspectiedienst gisteren beslist om de afdeling voorlopig te sluiten. De kattenafdeling zal pas heropend mogen worden als de infrastructuur grondig gereinigd en aangepast is. De hondenafdeling blijft echter wel nog open.
 

Het asiel van Evergem is een privé-initiatief en vangt jaarlijks zo’n 650 honden en 750 katten op. Gemiddeld worden er 225 honden terug aan de eigenaar bezorgd en 300 honden vinden een nieuwe thuis. Bij de katten is dit respectievelijk 50 en 450.


De burgemeesters van de 11 gemeenten die een contract hebben met het asiel voor de opvang van loslopende honden en katten worden op de hoogte gebracht van de sluiting van het kattenasiel. Het asiel mag wel de aanwezige katten nog ter adoptie aanbieden.

 

Contactpersoon:
Jan Eyckmans
0495/25.47.24