26 okt 2012 17:11

FOD Volksgezondheid weerlegt foutieve berichtgeving over website dienst Pesticiden

Vandaag, 26 oktober 2012, is in verschillende media het bericht verschenen dat foutieve informatie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op www.fytoweb.be, de officiële website over gewasbeschermingsmiddelen in België, aan de basis zou liggen van een verkeerde productkeuze door een biologische landbouwer in het Waals Gewest.

Daardoor werd zijn oogst niet als biologisch gecertificeerd. De FOD Volksgezondheid heeft deze klacht begin 2012 al grondig onderzocht en kunnen aantonen dat de fout niet bij fytoweb ligt.

De gebruikte gewasbeschermingsmiddelen zijn op fytoweb wel toegelaten voor de klassieke landbouw maar niet voor de biologische landbouw. Elke landbouwer is zelf verantwoordelijk voor de selectie en het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De informatie op fytoweb over de gebruikte producten was en is correct en kan niet de oorzaak van de verkeerde productkeuze zijn.

Bovendien zijn de gebruikte producten niet geschikt voor de bestrijding van de aardappelziekte meeldauw. Het gaat in dit geval dus om een foutief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor zowel de biologische als de traditionele teelt.

Fytoweb is een dynamische databank die informatie bevat over de samenstelling en gebruiksvoorwaarden van alle in België toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Ze bestaat al sinds 1998 en wordt intensief gebruikt door professionelen die gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. België is één van de eerste Europese landen die een volledige en dynamische databank van gewasbeschermingsmiddelen ter beschikking stelde.

Contactpersoon:
Maarten Trybou, dienst Pesticiden en Meststoffen
02/524.72.52
0473/65.04.85