06 dec 2019 15:05

Formele toetreding van België tot INSTEX

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin akkoord met de formele toetreding van België tot het Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX).

INSTEX faciliteert de bilaterale handel tussen Europese landen en Iran. De ministerraad van 28 juni 2019 bevestigde de politieke intentie om toe te treden tot deze vennootschapsstructuur. De Kamer steunde vervolgens in zijn resolutie van 19 september 2019 de Belgische toetreding. Inmiddels zijn ook de onderhandelingen over een aandeelhouderschapsakkoord afgerond. De ministerraad geeft daarom groen licht voor de formele toetreding van België tot INSTEX, en stemt in met de bijhorende budgettaire implicaties.