09 jun 2017 15:54

Formele wijzigingen in de reglementering rond de uitkeringsverzekering in het stelsel van de zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat enkele wijzigingen aanbrengt in de reglementering rond de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen als gevolg van de verlenging van de wachttijd in het stelsel van de werknemers.

Het koninklijk besluit van 27 april 2017 heeft de duur van de wachttijd in de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers vanaf 1 mei 2017 verlengd. Hoewel de wachttijd in het stelsel van de zelfstandigen ongewijzigd blijft, heeft deze verlenging van de wachttijd voor de toekenning van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in het stelsel van de werknemers toch gevolgen voor het stelsel van de zelfstandigen. Enkele bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten moeten dan ook formeel worden aangepast.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.