14 mrt 2019 19:25

Forum Biodiversiteit 22 maart: samen het tij keren - naar een nieuwe strategie na 2020

Op vrijdag 22 maart organiseert de FRDO samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, een grote conferentie over biodiversiteit. Experten, beleidsmedewerkers en stakeholders gaan met het publiek in dialoog over het belang van biodiversiteit voor de maatschappij, over de algemene biodiversiteitstoestand, over mogelijke maatregelen op globaal, nationaal of lokaal niveau, en over de acties die we kunnen ondernemen als overheden, organisaties, bedrijven en burgers.

De biodiversiteit van onze planeet staat onder zware druk, door de vernietiging van habitats, overexploitatie, verzuring, vervuiling en  klimaatverandering. Het verlies aan biodiversiteit vormt een even grote bedreiging en uitdaging voor de maatschappij als de klimaatproblematiek. 
Er zijn dan ook, net als voor het klimaat, initiatieven op wereldniveau om onze biodiversiteit te behouden. De VN hebben in 1992 naast het Klimaatverdrag ook het Biodiversiteitsverdrag aangenomen, en  de volgende biodiversiteitstop in Beijing (2020) zal een nieuw en ambitieus actieplan op het vlak van biodiversiteit aannemen voor de komende decennia. Ook ons land zal in dit kader nationale engagementen formuleren.
Deze conferentie kadert in de week van de biodiversiteit in België. Bij de sprekers onder meer Ines Verleye over het globaal kader, prof. Jean-Pascal van Ypersele over de relatie biodiversiteit-klimaat-duurzame ontwikkeling, Sander Jacobs over de toestand van onze biodiversiteit, prof. Sandrine Maljean -Dubois over mogelijke gelijkenissen met de klimaatonderhandelingen voor het Parijs-akkoord, en Ignace Schops over wat burgers, bedrijven en organisaties (kunnen) doen inzake biodiversiteit. Ook concrete acties van stakeholders rond biodiversiteit komen aan bod.
U vindt het volledige programma op onze website. De conferentie, ingeleid door minister Marghem, vindt plaats op vrijdag 22 maart van 9.30 tot 16.40 u in de Pachecozaal van de Financietoren te Brussel. De dag voordien (21 maart) vindt op dezelfde plaats een ander forum plaats over biodiversiteit: “Biodiversiteit, een meerwaarde voor uw bedrijf”. Het programma van dit forum, georganiseerd door de federale en regionale overheden, vindt u hier.
Indien u op de conferentie van 22/3 aanwezig zal zijn, sprekers wenst te interviewen (een aparte ruimte is voorzien) of nadien de presentaties wenst te ontvangen: contact bij de FRDO is Koen Moerman 0473 321 387  koen.moerman@frdo.be