05 dec 2003 16:00

Fraudebestrijding

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, nam de Ministerraad kennis van het verslag 2002 van de ICCF (Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding in de economische sectoren) (*).

Op voorstel van mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, nam de Ministerraad kennis van het verslag 2002 van de ICCF (Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding in de economische sectoren) (*).

Dit document geeft de inspanningen weer die geleverd werden om de strijd tegen economische fraude te coördineren. De ICCF is belast met het opstellen van een jaarlijks rapport inzake de preventie en de bestrijding van de economische fraude. Dit rapport is mede gesteund op de jaarlijkse evaluatie die dient te worden gemaakt door de Interdepartementale Preventiecel (IPC) en de Multidisciplinaire Vleesfraudebestrijdingscel (MVC). De Ministerraad heeft aan de ICCF de opdracht gegeven het overzicht van de bestaande coördinatiecellen en samenwerkingsprotocollen verder op punt te stellen. Verder stelt hij voor de werkwijze aan te passen in functie van het nieuw opgerichte FAVV (**) en de regionalisering van het Ministerie van Middenstand en Landbouw. (*) en voor de toepassing van de EG-verordening nr. 595/91 (**) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen