27 jan 2014 14:08

FRDO persprijs duurzame ontwikkeling

Journalisten kunnen nog tot 7 februari reportages inzenden voor de “FRDO persprijs duurzame ontwikkeling”. De - vierde - editie van deze Persprijs is bestemd voor de audiovisuele media: radio-, televisie-, videoprogramma’s of films.

Met zijn persprijs wil de De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) journalistieke producten bekronen waarin een onderwerp belicht wordt vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling. Dit houdt een transversale benadering in, waarbij de journalist zijn thema zowel vanuit economische, ecologische als sociale invalshoeken bekijkt en aandacht heeft voor het mondiale kader en het langetermijnperspectief.

Het onderwerp van de journalistieke bijdrage kan zeer uiteenlopend zijn, en te maken hebben met energie, mobiliteit, huisvesting, economie, ruimtelijke ordening, financiën, werkgelegenheid, milieu, voeding, armoede, klimaat, toerisme …

De FRDO Persprijs duurzame ontwikkeling gaat afwisselend naar de geschreven pers en naar de audiovisuele media. Voor de editie 2013 komen radio-, televisie- en videoreportages of films in aanmerking die uitgezonden werden tussen 1 januari 2013 en 31 januari 2014.

De FRDO reikt per taalgroep (Nederlands/ Frans) drie prijzen uit. De laureaten worden aangeduid door een jury die bestaat uit communicatiedeskundigen van de leden van de raad, en ontvangen naast een geldsom van 1000 EUR ook een originele en duurzame trofee. De prijsuitreiking  vindt plaats op maandag 24 maart 2014.

Het volledige reglement vindt u op onze website: http://www.frdo-cfdd.be/nl/nieuws/oproep-persprijs-2013

Contact: 

Koen Moerman (koen.moerman@frdo.be  02/743 31 57
Jan De Smedt (jan.desmedt@frdo.be   02/743 31 52