08 okt 2015 16:52

FRDO persprijs duurzame ontwikkeling 2016

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) reikt opnieuw zijn “FRDO persprijs duurzame ontwikkeling” uit. Deze - zesde - editie van de Persprijs is bestemd voor de audiovisuele media:  radio-, televisie-, videoprogramma’s of films.  Dit jaar worden reportages bekroond over de opwarming van het klimaat en het beleid daarrond.

Met zijn persprijs wil de FRDO journalistieke producten bekronen waarin een onderwerp belicht wordt vanuit een perspectief van duurzame ontwikkeling. Dit houdt aandacht in voor zowel economische, ecologische als sociale invalshoeken, als voor het mondiale kader en het langetermijnperspectief.
Omdat in december de cruciale VN-klimaattop plaatsvindt in Parijs, koos de raad ervoor om dit jaar reportages in aanmerking te nemen die specifiek  handelen over de klimaatproblematiek en/of het klimaatbeleid op lokaal, regionaal, nationaal, Europees of mondiaal niveau.
De FRDO Persprijs duurzame ontwikkeling gaat afwisselend naar de geschreven pers en naar de audiovisuele media. Voor de editie 2016 komen radio-, televisie- en videoreportages of films in aanmerking die uitgezonden werden tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015.

De FRDO reikt per taalgroep (Nederlands/ Frans) drie prijzen uit. De laureaten worden aangeduid door een jury die bestaat uit communicatiedeskundigen van de leden van de raad, en ontvangen naast een geldsom van 1000 EUR ook een originele en duurzame trofee. De prijsuitreiking  vindt plaats begin 2016.

Het volledige reglement vindt u op onze website.