10 jan 2003 16:00

Gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister door een dienst van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor de afdeling Land van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gemachtigd wordt het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor de afdeling Land van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gemachtigd wordt het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken.

Het gebruik van het identificatienummer moet deze dienst toelaten taken te vervullen betreffende, enerzijds, de identificatie van de begunstigden van de milieumaatregelen in de landbouwsector en, anderzijds, de subsidiëring ter verbetering van de externe landbouwstructuren. Dit ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.