28 feb 2003 16:00

Gebruik van wapenstok en spuitbus door veiligheidsbeambten

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed inzake de uitrusting van veiligheidsbeambten.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed inzake de uitrusting van veiligheidsbeambten.

Deze beambten kunnen uitgerust worden met een wapenstok en een spuitbus van klein vermogen met anti-agressiegas of enig ander neutraliserend product. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht.