21 nov 2003 16:00

Geconsolideerde boordtabellen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van een opdracht voor het verderzetten van de implementatie van de geconsolideerde boordtabellen van de FOD Financiën.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord met de gunning van een opdracht voor het verderzetten van de implementatie van de geconsolideerde boordtabellen van de FOD Financiën.

Het bestaan van een dergelijk informatiesysteem is een onmisbaar element voor het uitbouwen van een efficiënte interne controle, een middel tot het afleggen van verantwoording ten aanzien van diverse belanghebbende partijen, tot het opstellen van een prestatiebegroting in het kader van het meerjarenperspectief en tot het aan- en bijsturen van de organisatie en haar activiteiten.