14 nov 2014 17:05

Gegevens over het aantal huisartsen zijn onvolledig

De FOD Volksgezondheid laat weten dat de cijfers over het aantal huisartsen die de laatste dagen in de media circuleren, afkomstig zijn uit een onvolledig werkdocument.

De FOD werkt op dit moment verder aan een dynamisch kadaster van alle gezondheidszorgbeoefenaars op basis van gekoppelde gegevens van de FOD Volksgezondheid, het RIZIV, de RSZ, de RSZPPO en het RSVZ. Op basis van dit kadaster zal de activiteitsgraad van artsen bepaald kunnen worden.

 

Op basis van individuele gegevens kunnen dan frequentietabellen, leeftijdspiramiden, grafieken en kaarten worden opgesteld zodat de verschillende politieke verantwoordelijken over correcte en actuele informatie beschikken over de verschillende gezondheidszorgbeoefenaars.

 

Als dit dynamische kadaster beschikbaar is, beschikt de overheid over gekoppelde gegevens voor alle 36 medische specialisaties en de drie specialisaties in de tandheelkunde.