20 mrt 2003 12:00

Geldboetes voor het niet-neerleggen of laattijdig neerleggen van de jaarrekeningen

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, keurde de Ministerraad een maatregel goed waarbij administratieve boetes worden ingevoerd voor het niet-neerleggen of laattijdig neerleggen van de jaarrekeningen van vennootschappen. Deze maatregel werd voorgesteld door de Nationale Bank.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, keurde de Ministerraad een maatregel goed waarbij administratieve boetes worden ingevoerd voor het niet-neerleggen of laattijdig neerleggen van de jaarrekeningen van vennootschappen. Deze maatregel werd voorgesteld door de Nationale Bank.

Deze geldboetes worden vastgesteld op 60 euro per maand voor kleine vennootschappen en 200 euro per maand voor grote vennootschappen, met een plafond dat overeenstemt met zes maanden vertraging.