13 feb 2004 16:00

Geleerden, schrijvers en kunstenaars

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed in verband met het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, voor wat betreft de belastingvrijstelling voor prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed in verband met het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, voor wat betreft de belastingvrijstelling voor prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars.

Het ontwerp vult de lijst van de reeds erkende instellingen aan met de Belgische Stichting Roeping en de vzw Interbrew-Baillet Latour. Anderzijds wordt de Stichting Artois/Baillet-Latour te Leuven van de lijst geschrapt.