23 dec 2008 11:00

Gelegenheidswerk in de witloofteelt

Tijdelijke afwijking van het aantal dagen van tewerkstelling als gelegenheidsarbeider in de sector van de witloofteelt

Tijdelijke afwijking van het aantal dagen van tewerkstelling als gelegenheidsarbeider in de sector van de witloofteelt

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de specifieke regeling voor sociale zekerheid voor de gelegenheidswerkers in de witloofteelt tot 31 maart 2009 verlengt (*).

De specifieke regeling betreft de definitie van de gelegenheidswerker in functie van het maximumaantal dagen dat hij of zij mag werken.

(*) wijziging van art. 6 van het kb van 21 april 2007 tot wijziging van art. 8bis en 31bis van het kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.