25 feb 2005 16:00

Gelijke kansen

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken en Gelijke kansen, verlengde de Ministerraad met één jaar de in 2004 toegekende afwijkingen op de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet (*) ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken en Gelijke kansen, verlengde de Ministerraad met één jaar de in 2004 toegekende afwijkingen op de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet (*) ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.

De wet bepaalt dat ten hoogste twee derde van de leden van een orgaan met adviserende bevoegheid tot hetzelfde geslacht mag behoren. De Ministerraad kende in 2004 enkele afwijkingen toe aan de organen die zich niet aan deze bepaling konden houden. De uitvoeringsbesluiten van de wet worden momenteel uitgewerkt. Daarom verlengt men tot 31 december 2005 de afwijkingen die sommige organen met adviserende bevoegheid in 2004 hadden bekomen. (*) van 20 juli 1990.