28 feb 2014 15:42

Gemeenrechtelijke procedureregels voor rechtsplegingen vóór de Raad van State

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gemeenrechtelijke procedureregels bepaalt die toepasselijk zijn op de rechtsplegingen voor de Raad van State waarin met volle rechtsmacht uitspraak wordt gedaan.

In dat geval annuleert de Raad van State de beslissingen van de overheden niet, maar hervormt ze, dat wil zeggen dat hij zijn beslissing onderwerpt aan die van de overheden. In het algemeen gaan deze bevoegdheden samen met specifieke procedureregels. Het huidige ontwerp van koninklijke besluit wil de gevallen waar dergelijke regels niet voorzien zijn of niet volstaan, bepalen.

ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de gemeenrechtelijke procedureregels die toepasselijk zijn op de rechtsplegingen vóór de Raad van State waarin met volle rechtsmacht uitspraak wordt gedaan