19 mrt 2004 16:00

Gemeenschappelijke belastingregeling

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de omzetting van de Europese richtlijn (*) rond een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten te verwezenlijken.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de omzetting van de Europese richtlijn (*) rond een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten te verwezenlijken.

Dit voorontwerp van wet wil onder meer een einde stellen aan het misbruik van vastgoedcertificaten. Deze worden immers vaak gebruikt om de waardevermeerdering verwezenlijkt op gebouwen in België te onttrekken aan de Belgische belasting. (*) van de Raad van de Europese Unie van 3 juni 2003 (2003/49/EG).