13 jan 2006 16:00

Gemeentelijke dotatie

Verlenging van de verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotaties binnen een meergemeentenpolitiezone

Verlenging van de verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotaties binnen een meergemeentenpolitiezone

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van de regels voor de berekening en verdeling van de gemeentelijke dotatie binnen een meergemeenten politiezone. Het ontwerp is een voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken. Het ontwerp annuleert de laatste alinea van de wet en verlengt aldus onbeperkt de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotatie. Dit is in afwachting van de publicatie van de financiële wet. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 7 april 2005.