05 sep 2008 12:50

Geschiedenis van de wereldoorlogen van de 20ste eeuw

Overeenkomst met Nieuw-Zeeland voor de samenwerking op het gebied van de gemeenschappelijke geschiedenis van de wereldoorlogen van de twintigste eeuw

Overeenkomst met Nieuw-Zeeland voor de samenwerking op het gebied van de gemeenschappelijke geschiedenis van de wereldoorlogen van de twintigste eeuw

De ministerraad heeft minister van Landsverdediging Pieter De Crem de toestemming verleend om met Nieuw-Zeeland een overeenkomst te ondertekenen die de samenwerking op het gebied van de gemeenschappelijke geschiedenis van de wereldoorlogen van de twintigste eeuw bevordert. De overeenkomst verwijst naar de bescherming die België biedt aan de begraafplaatsen en monumenten van het gemenebest (overeenkomst van 20 juli 1951).

Beide landen verbinden zich ertoe inspanningen te leveren om:

  • het begrip en de erkenning van de gemeenschappelijke geschiedenis te bevorderen
  • de jongere generaties voor te lichten
  • de gesneuvelden te eren en het behoud, de duiding en de toegang tot de sites te bevorderen
  • het gemeenschappelijk erfgoed in stand te houden, te onderhouden en te interpreteren
  • de banden tussen de verenigingen van oudgedienden te versterken
  • de banden tussen legermusea en andere musea voor militaire geschiedenis te stimuleren en de uitwisseling van informatie, stukken en personeel en de samenwerking op het gebied van onderzoek en tentoonstellingen aan te moedigen
  • de bezoeken aan gedenkplaatsen en historische plaatsen in beide landen te stimuleren.

Het instituut voor Veteranen - Nationaal instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.