04 apr 2003 17:00

Gevolgen voor het milieu van de gaswet en de elektriciteitswet

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, de heer Jef Tavernier, Minister van Leefmilieu, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's (*) uit de gaswet en de elektriciteitswet (**).

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, de heer Jef Tavernier, Minister van Leefmilieu, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's (*) uit de gaswet en de elektriciteitswet (**).

Dit plan moet worden uitgewerkt door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. Het ontwerpbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. (*) het gaat meer bepaald om het indicatief programma van de productiemiddelen van elektriciteit, het ontwikkelingsplan van het transmissienet voor de elektriciteit en het indicatief plan van bevoorrading in aardgas. (**) elektriciteitswet van 29 april 1999 en gaswet van 12 april 1965 gewijzigd door de programmawet van 30 december 2001.