25 jul 2012 12:55

Gewasbeschermingsmiddelen op maat van de gewone gebruiker vanaf 18 augustus 2012

Vanaf 18 augustus 2012 worden gewasbeschermingsmiddelen voor amateurs gebruiksvriendelijker en veiliger verpakt en krijgen ze een duidelijker etiket. De dienst Pesticiden en Meststoffen van de FOD Volksgezondheid heeft de erkenning van gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel en amateurgebruik gesplitst om een beter gebruik toe te laten. Er is daarbij een overgangsperiode van twee jaar voorzien.

Gewasbeschermingsmiddelen zijn alle producten die planten beschermen tegen plagen en ziekten en die ongewenste plantengroei tegengaan. Concreet zal een gewasbeschermingsmiddel in België vanaf 18 augustus 2012 maar voor één toepassing kunnen worden toegelaten: voor professioneel of voor amateurgebruik. De gewone gebruiker zal geen professionele gewasbeschermingsmiddelen meer kunnen kopen maar zal wel kunnen kiezen uit een gamma van aangepaste producten die geen bijzondere kennis voor het gebruik vereisen.

 

Gewasbeschermingsmiddelen voor amateurs moeten voldoen aan een aantal voorwaarden op het vlak van veiligheid en gebruiksgemak. Zo moeten flessen en bidons op een kindveilige manier afgesloten zijn en sprays aan en uit kunnen worden gezet. De middelen moeten ook gemakkelijk gedoseerd en gebruikt kunnen worden. Het etiket moet duidelijk vermelden hoe het product gedoseerd, gebruikt en bewaard moet worden. Dankzij de gegevens op het etiket zal een product ook makkelijker te identificeren zijn, wat belangrijk is in geval van accidentele inname.

 

Producenten van gewasbeschermingsmiddelen krijgen vanaf 18 augustus 2012 twee jaar de tijd om hun verpakking en etikettering aan de nieuwe wetgeving aan te passen. In de praktijk hebben een groot aantal producenten de overstap al gemaakt.

 

Op de website www.fytoweb.be van de dienst Pesticiden en Meststoffen kunt u het overzicht van alle erkende gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik en voor amateurgebruik raadplegen. U vindt er ook meer informatie over de erkenningsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen in België.

 

Contactpersoon:
Maarten Trybou
0473/65.04.85