09 nov 2022 15:29

Global Green Hydrogen Forum

De president van de Arabische Republiek Egypte, de heer Abdul Fatah al-Sisi, en de eerste minister van België, de heer Alexander De Croo, kondigden de lancering van het “Global Renewable Hydrogen Forum" aan tijdens de hooggeplaatste rondetafel “investeren in de toekomst van energie: groene waterstof" in de kantlijn van de COP27, de Sharm-el-Sheikh-klimaattop.

Egypte en België kondigden als co-sponsors de lancering van het “Wereldforum voor hernieuwbare waterstof” aan tijdens de hooggeplaatste rondetafel over "investeren in de toekomst van energie: groene waterstof". Die vond plaats als onderdeel van de World Leaders Segment tijdens de COP27.

De staatshoofden en voornaamste vertegenwoordigers van verschillende intergouvernementele instellingen en de privésector namen deel aan de rondetafel en juichten de lancering van het initiatief toe. Ze prezen ook alle inspanningen om de waardeketen van groene waterstof over de hele wereld beter te ontwikkelen.

Het “Global Renewable Hydrogen Forum” is een platform met meerdere stakeholders, dat de overheidsinstanties, privésector, havenautoriteiten en intergouvernementele organisaties samenbrengt. Het heeft als doel de grootschalige toepassing van hernieuwbare waterstof te vergemakkelijken om lokale industrieën makkelijker koolstofvrij te maken, de rechtvaardige transitie te versnellen en de milieu- en sociaaleconomische voordelen van de wereldwijde waterstofeconomie te ontsluiten en de beste instrumenten te bepalen die de grensoverschrijdende handel in hernieuwbare waterstof mogelijk kunnen maken.

Het initiatief bouwt voort op de bestaande groene waterstofinitiatieven en stemt ze op elkaar af om:

  • een wereldforum voor hernieuwbare waterstof te creëren dat zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden, producenten en consumenten, relevante intergouvernementele organisaties, havenautoriteiten, alsook wereldwijde industriële marktleiders en internationale investeerders in hernieuwbare waterstof samenbrengt.
  • de ontwikkeling van handelscorridors voor waterstof te vereenvoudigen en te zorgen voor een beter evenwicht tussen vraag en aanbod, om potentiële markten verder te ontsluiten en ervoor te zorgen dat aan de internationale behoeften voor hernieuwbare energie wordt voldaan. Hiervoor moeten ook wettelijke barrières worden opgespoord en weggenomen, waaronder het werken aan de uniformisering van certificatiesystemen.
  • de meest geschikte en rendabele stimuleringsmechanismen te identificeren om het koolstofreductiepotentieel van hernieuwbare waterstof te maximaliseren.
  • een rechtvaardige transitie te bevorderen door ervoor te zorgen dat investeringen in hernieuwbare waterstofprojecten in ontwikkelingslanden bijdragen tot de
    VN-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's), de duurzame groei te stimuleren, toegang tot hernieuwbare en betaalbare energie voor iedereen te garanderen, schone banen te scheppen en materiële, milieu- en sociaaleconomische voordelen op te leveren.

IRENA, UNIDO, The Hydrogen Council en het Groene Klimaatfonds zijn de belangrijkste partners van het initiatief.