12 mrt 2013 12:18

Goed nieuws voor 5 soorten haaien en de mantarog

In Bangkok hebben de lidstaten de voorstellen rond de opname van 5 soorten haaien en een rog in Bijlage II van het CITES-verdrag (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) aangenomen. Zo zullen de haringhaai, de oceanische witpunthaai, 3 soorten hamerhaaien en de mantarog beter worden beschermd.

Deze opnames in Bijlage II zullen de internationale handel in deze soorten, die slachtoffer zijn van overbevissing door de groeiende vraag naar vinnen, vlees en huid van haaien, reguleren en beperken.
Gezien hun lage voortplantingsgraad en hun trage groei nemen de populaties van haaien af. Ongeveer 480 soorten werden geïnventariseerd, waarvan er 180 zijn geklasseerd in de rode lijst van bedreigde soorten die werd opgesteld door de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Het is niet de eerste keer dat CITES zich buigt over de problematiek van de haaien. Al in 1994 schatte het Verdrag in dat er maatregelen moesten worden genomen om ze beter te beschermen. In 2002 werden de reuzenhaai en de walvishaai opgenomen in Bijlage II van CITES. In 2004 was de grote witte haai aan de beurt.

Na meer dan 13 jaar debat werd er eindelijk een akkoord bereikt in Bangkok over de definitie van het begrip “aanvoer vanuit zee”, dat het leveren van documenten voor soorten die op hoge zee worden gevangen (dit wil zeggen buiten de territoriale wateren) voortaan reglementeert. Dit akkoord bezorgt CITES een nieuwe tool om de handel in mariene soorten meer te beperken.

Het betreft de volgende haaien en rog:

  • De haringhaai (Lamna nasus): het voorstel van opname werd ingediend door Denemarken in naam van de Europese Unie en werd aangenomen met 70% van de stemmen. De stocks van de Lamna nasus van de Noord- en Zuidwest-Atlantische Oceaan en van de Middellandse Zee zijn sterk gedaald door een gerichte, niet duurzame visserij, want het vlees van deze soort is erg populair.
  • De oceanische witpunthaai: het voorstel werd ingediend door Brazilië, Colombia en de Verenigde Staten en verkreeg 68% van de stemmen. Zijn grote vinnen zijn erg gegeerd.
  • De geschulpte hamerhaai, de grote hamerhaai en de gladde hamerhaai: het voorstel werd ingediend door Brazilië, Colombia, Costa Rica, Equator, Honduras, Mexico en Denemarken (in naam van de Europese Unie) en heeft 70% van de stemmen behaald.
  • De mantarog: het voorstel werd ingediend door Brazilië, Colombia en Equator en werd aangenomen met 80,67% van de stemmen. De handel in de kieuwdeksels van de roggen heeft de populaties de laatste jaren sterk doen afnemen.

Het aannemen van deze voorstellen moet nog worden bevestigd tijdens de plenaire vergadering op 14 maart.

Een overzicht van de belangrijkste beslissingen van de plenaire vergadering zal op 15 maart worden verspreid.

Perscontact:

NL: Mieke Van de Velde – 0474/86.57.34 – mieke.vandevelde@milieu.belgie.be
FR: Joëlle Smeets – 0474/49.84.41 – joelle.smeets@environnement.belgique.be