24 jan 2020 18:00

Goedkeuring van de overeenkomsten met de zorgverstrekkers en de verzekeringsinstellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block zeven overeenkomsten met de zorgverstrekkers en de verzekeringsinstellingen goed.

In toepassing van de wet over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, keurt de ministerraad de volgende nieuwe overeenkomsten goed:

  • de tweede wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomsten met de bandagisten en de orthopedisten
  • de nationale overeenkomst met de audiciens
  • de tweede wijzigingsclausule bij de overeenkomst met de verstrekkers van implantaten
  • de wijzigingsclausule bij de Nationale overeenkomst met de psychiatrische instellingen
  • de nationale overeenkomst met de verpleeginrichtingen
  • de nationale overeenkomst met de kinesitherapeuten
  • de nationale overeenkomst met de apothekers

De overeenkomsten mogen gepubliceerd worden in het Belgisch staatsblad.