25 apr 2020 21:45

Goedkeuring van de personeelsformatie van het Grondwettelijk Hof

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de personeelsformatie van het Grondwettelijk Hof goedkeurt.

Het Grondwettelijk Hof heeft voor 2020 een verhoogde begroting vastgesteld om te kunnen overgaan tot een reeks aanwervingen. Het gaat om verschillende referendarissen en een tiental leden van het administratief personeel. De inzet van nieuwe middelen is bedoeld om de achterstand zo doeltreffend mogelijk tegen te gaan.