24 nov 1995 16:00

Goedkeuring van het Europees Verdrag inzake de uitlevering De Minister
raad hechtte zijn akkoord aan een voorontwerp van wet tot goedkeuring
van de volgende internationale instrumenten: