05 okt 2018 16:42

Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Informatieveiligheidscomité

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het huishoudelijk reglement van het Informatieveiligheidscomité goedkeurt.

Op 10 september 2018 werd het informatieveiligheidscomité opgericht, in uitvoering van de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het Informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten over de uitvoering van Verordening (EU) over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Het ontwerp keurt het huishoudelijk reglement van het comité goed.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.