24 jan 2020 18:00

Goedkeuring van het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2020 goed.

In toepassing van de wet over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, keurt de ministerraad het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2020 goed, met de volgende uitgangspunten:

  • niet-lineaire indexering om ruimte vrij te maken voor een aantal herwaarderingen in bepaalde domeinen en voor de realisatie van een aantal voorstellen van de technische geneeskundige raad
  • optimalisering van de bestaande zorg
  • bevordering van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg
  • gewaarborgde tariefzekerheid
  • hervorming van het 'sui generis'-statuut van artsen in opleiding

Het akkoord mag worden gepubliceerd in het Belgisch staatsblad.