12 jul 2013 18:49

Governance van de statistieken over de rekeningen van de overheidssector

De ministerraad neemt kennis van de resultaten van de werkzaamheden van de high level task force voor de governance van de statisitieken die minister van Economie Johan Vande Lanotte voorstelde.

De ministerraad gaat akkoord met:

  • het protocol betreffende het doorsturen van gegevens voor het opstellen van rekeningen van overheden en voor de procedure voor buitensporige tekorten
  • het protocol inzake niet-akkoord met een ex-ante advies van het Instituut Nationale Rekeningen (INR)
  • de oprichting van een technische werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale overheid en de deelgebieden wordt onder voorzitterschap van de FOD Economie belast met het uitwerken van een samenwerkingsakkoord betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Comité voor de Statistiek, van de raad van bestuur en de wetenschappelijke comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen
  • de oprichting van de task force lokale financiën om een driemaandelijkse flash raming door het INR te laten opstellen

De protocollen en het voorstel tot oprichting van een technische werkgroep belast met het uitwerken van een samenwerkingsakkoord en van de task force worden aan het Overlegcomité voorgelegd.