08 dec 2006 16:00

Griffiers Raad van State

Nieuwe weddenschaal van de griffiers van de Raad van State treedt in werking op 1 december 2006

Nieuwe weddenschaal van de griffiers van de Raad van State treedt in werking op 1 december 2006

De ministerraad besliste de weddenschaal voor de griffiers van de Raad van State in werking te laten treden op 1 december 2006. Op die datum treden ook de overige bepalingen in werking over de aanpassing van de wedde van ambtsdragers in de wet tot hervorming van de Raad van State en de oprichting van een Raad voor vreemdelingenbetwistingen. (wet van 15 december 2006)