25 apr 2024 11:09

Grootschalige consumentenenquête Sciensano: Nutri-Score draagt bij aan gezondere voedingskeuzes

Een nieuwe studie uitgevoerd door Sciensano op vraag van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, onthult de impact van de Nutri-Score op de perceptie van de nutritionele kwaliteit van voedingsmiddelen en aankoopbeslissingen van de Belgische consumenten.

Een nieuwe studie uitgevoerd door Sciensano, waaraan meer dan 3000 Belgische volwassenen deelnamen, onderzocht de invloed van het Nutri-Score-logo op de perceptie van de nutritionele kwaliteit en op de aankoopintenties in de aan- en afwezigheid van voedings- en gezondheidsclaims op een verscheidenheid aan voedingsproducten, zoals ontbijtgranen, vruchtensappen en zuivelproducten.

Uit de onderzoeksresultaten bleek dat de koopintentie van consumenten voor gezondere voedingsmiddelen met een Nutri-Score A en B aanzienlijk hoger was wanneer het Nutri-Score-logo op het etiket stond, ongeacht de aanwezigheid van voedings- en gezondheidsclaims. Bij minder gezonde producten (met Nutri-Score D en E) leidde de aanwezigheid van het Nutri-Score-logo daarentegen tot een lagere perceptie van de voedingskwaliteit en een verminderde aankoopintentie bij Belgische consumenten. De invloed van het Nutri-Score-logo was gelijkaardig in aan- en afwezigheid van claims.

De resultaten van deze studie zullen aan bod komen tijdens een wetenschappelijk symposium (Sharing experiences and perspectives on Nutri-Score and other front-of-pack nutrition labelling systems) in het Residence Palace georganiseerd in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie dat de complementaire voedingswaarde-etikettering aan de voorkant behandelt.

Naast deze studie blijkt uit de nieuwe voedselconsumptiepeiling (ook uitgevoerd door Sciensano en waarvan de rapporten binnenkort zullen worden gepubliceerd) dat de meerderheid van de Belgen voorstander zijn van een verplichte etikettering van voedingsmiddelen met het Nutri-Score-logo; 66% ondersteunt deze maatregel. Bovendien geeft ongeveer een kwart van de Belgen aan dat het Nutri-Score-logo soms hun aankoopbeslissingen beïnvloedt, terwijl een aanzienlijk deel zegt dat dit vaak of altijd gebeurt (respectievelijk 17% en 4%).

Deze resultaten benadrukken de cruciale rol van de Nutri-Score bij het helpen van consumenten bij het maken van gezondere voedingskeuzes, en benadrukken tegelijkertijd de noodzaak van effectieve communicatie om de impact ervan op het koopgedrag te maximaliseren.

Voor meer informatie over het onderzoek en de implicaties ervan kunt u contact opnemen met dr. Stefanie Vandevijvere, Senior onderzoeker Voeding en gezondheid bij Sciensano

Contact via de persdienst van Sciensano: +32 2 642 54 20 press@sciensano.be

Voor meer informatie over het symposium kunt u contact opnemen met dhr. Niels Timmermans – woordvoerder Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie 

+32 470 18 22 47 

press.belgoeurop@diplobel.fed.be