07 sep 2014 16:11

GSK Rixensart: testen negatief voor poliovirus

De testen die zaterdag 6 september zijn uitgevoerd ter hoogte van het zuiveringsstation van Rosières, in de Laan en de  Dijle zijn negatief: er is geen aanwezigheid van poliovirussen vastgesteld.

Gezien de resultaten van deze testen wordt, op basis van het initiële advies van de Hoge Gezondheidsraad en na overleg met de verschillende betrokken instanties, het verbod op waterrecreatie op de Laan opgeheven.


Mensen die de afgelopen dagen in contact gekomen zijn met water uit de Laan en zich toch nog zorgen maken, kunnen nog steeds contact opnemen met hun huisarts.


Burgers met vragen kunnen vandaag nog tot 16u terecht bij het Contact Center van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op het nummer 02/524.88.88.

 

Contact voor de pers:
Sven Heyndrickx
Adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0473/83.64.90